29-30 czerwca 2017

VI Ogólnopolska Konfrencja Młodych Naukowców CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO
Go to O CNŚ

O CNŚ

Czym jest CNŚ?

Go to Poprzednie Edycje

Poprzednie Edycje

Działo się!

Go to Książka abstraktów CNŚ VI

Książka abstraktów CNŚ VI

Do pobrania!

Dołącz do nas!

O nas

Czym jest Konferencja CNŚ?

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO" (CNŚ) jest unikatową inicjatywą mającą na celu stworzenie odpowiednich warunków i atmosfery sprzyjającej wymianie nabytych doświadczeń oraz przekazanie najnowszych trendów i pomysłów na działania CNŚ jest miejscem nawiązywania współpracy naukowej między młodymi naukowcami oraz kołami naukowymi z polskich uczelni wyższych reprezentujących różne gałęzie nauk o życiu. Zakres prezentowanych na konferencji tematów jest niezwykle szeroki: od ściśle rozumianych nauk przyrodniczych i medycznych poprzez fizykę aż do ekonomii i nauk społecznych. Zaletą tak szczególnego podejścia jest możliwość porozumienia między ludźmi reprezentującymi różne, często odległe dziedziny nauki. Ideą CNŚ jest otwarcie się na nowe idee i wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi naukowcami z całej Polski.

Ekipa CNŚ

Kim jesteśmy?

Joanna Kreczko-Kurzawa

Organizator
Z wykształcenia jestem Ochroniarzem Środowiska, jednak wyspecjalizowałam się w syntezie peptydów i chemii analitycznej. Naukowo interesuję się przede wszystkim związkami przeciwbólowymi, analizą składu i zafałszowań żywności oraz chemią szkliw ceramicznych. Obecnie pracuję w Laboratorium PPNT Gdynia

Piotr Urbaszek

Organizator
Absolwent Wydzialu Chemii UG. Obecnie pracuję w Pro-Science.eu

KNOŚ

Organizator
Koło Naukowe Ochrony Środowiska przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Pro-Science.eu

Organizator
PRO-SCIENCE.eu powstała by ułatwiać i przyspieszać postęp współczesnej nauki i technologii. Świadcząc szeroki wachlarz usług pomagamy odkrywać nowe perspektywy od nanotechnologii i biologii molekularnej, po badania kliniczne.

Izabela Załuska

Organizator
Jestem doktorantką na Wydziale Chemii UG. W swojej pracy doktorskiej zajmuję się syntezą i analizą peptydów o właściwościach regeneracyjnych. Od czasów studiów jestem zaangażowana w Samorząd i Koła studenckie oraz doktoranckie. Obecnie pracuję w instytucie biotechnologii i medycyny molekularnej.

Innovation Synergy

Organizator

dr hab. Mariusz Makowski, prof UG

Komitet naukowy
Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dawid Nidzworski

Komitet naukowy
Przedsiębiorca, naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Pomysłodawca, lider i organizator międzynarodowych konferencji. Silnie wspierający i realizujący projekty naukowe o potencjale komercyjnym. Obecnie pracuje w instytucie biotechnologii i medycyny molekularnej.

Dr Małgorzata Czerwicka

Przewodnicząca Komisji
Pracownia Biochemii Strukturalnej Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii UG

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Komisja, Opiekun KNOŚ
Opiekun Koła Naukowego Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii UG

Dr Andrzej Nowacki

Komisja
Pracownia Glikochemii, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii

Dr Joanna Makowska

Komisja
Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Chemii

Wydział chemii UG

Partner merytoryczny i patronat honorowy

IBMM

Partner merytoryczny

Uniwersytet Gdański

Partner merytoryczny

Masz pytanie lub sugestię ? Napisz do nas!

Co w trawie piszczy?

AKTUALNŚCI

Książka abstraktów do pobrania!

Przeczytaj cały artykuł

Czekamy na Wasze abstrakty!

Przeczytaj cały artykuł

Rejestracja już uruchomiona!

Przeczytaj cały artykuł