Applied Biosciences

O czasopiśmie

Applied Biosciences jest czasopismem publikującum rygorystycznie recenzowane badania naukowe w całym spektrum nauk podstawowych i stosowanych. Tematyka publikowanych prac obejmuje badania naukowe oraz przemysłowe i handlowe aspekty nauk przyrodniczych w takich dziedzinach, jak:

 

 

  • opieka zdrowotna i farmaceutyka,
  • żywność i rolnictwo,
  • biopaliwa,
  • inżynieria genetyczna i biologia molekularna,
  • genomika i biologia syntetyczna,
  • nanotechnologia,
  • środowisko i różnorodność biologiczna,
  • ochrona środowiska,
  • inżynieria procesowa i nauki medyczne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.appbiosciences.org