O CNŚ

 „To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

Albert Einstein

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO” (CNŚ) jest unikatową inicjatywą mającą na celu stworzenie odpowiednich warunków i atmosfery sprzyjającej wymianie nabytych doświadczeń oraz przekazanie najnowszych trendów i pomysłów na działania CNŚ jest miejscem nawiązywania współpracy naukowej między młodymi naukowcami oraz kołami naukowymi z polskich uczelni wyższych reprezentujących różne gałęzie nauk o życiu.

Konferencja CNŚ po raz pierwszy miała miejsce 2012 roku, kiedy to pomysłodawcy – mgr Joanna Kreczko-Kurzawa i mgr Piotr Urbaszek przy udziale członków Koła Naukowego Ochrony Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stworzyli tę jedyną w swoim rodzaju konferencję dla studentów i doktorantów.

Zakres prezentowanych na konferencji tematów jest niezwykle szeroki: od ściśle rozumianych nauk przyrodniczych i medycznych poprzez fizykę aż do ekonomii i nauk społecznych. Zaletą tak szczególnego podejścia jest możliwość porozumienia między ludźmi  reprezentującymi różne, często odległe dziedziny nauki. Ideą CNŚ jest otwarcie się na nowe pomysły i wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi naukowcami z całej Polski. Konferencja ta jest miejscem, gdzie nawiązują się przyjaźnie i często również współprace  naukowe o innowacyjnym charakterze.

Przede wszystkim jednak, CNŚ – dzięki niespotykanie przyjaznej atmosferze i ciekawości świata uczestników – to możliwość przełamania nieśmiałości i bariery związanej z niejednokrotnie pierwszym publicznym wystąpieniami.

W dniach 6-7 września 2018 r., odbędzie się siódma już edycja Konferencji CNŚ.